امور هنری سینمایی

 

فهرست آموزشگاه های آزاد هنـری شهرستان بروجرد

تحت نظارت ودارای مجوزاز اداره فرهنگ وارشاداسلامی بروجرد

نام آموزشگاه

آدرس

نوع فعالیت

مدیرآموزشگاه

تلفن

آموزشگاه آزاد موسیقی پرنیان

خیابان بهار . کوچه یاس . پلاک 8

موسیقی

ماشاالله وحدتی

42620334

آموزشگاه آزاد موسیقی نکیسا

خیابان بهارنرسیده به میدان معلم کوچه رنجبر

موسیقی

محمدرضا پیرجانی

42534412

آموزشگاه آزاد موسیقی نی داود

خیابان مدرس، خیابان رازی، کوچه شهید نقوی، پلاک 22

موسیقی

رحیم رفیعی منش

..................

آموزشگاه آزاد موسیقی صبا

میدان بهار. نبش خیابان شهیدرجایی.طبقه دوم

موسیقی

محمد حسن اسد پوریان

42534277

آموزشگاه آزادموسیقی ماهور

خیابان تختی بعدازچهارراه اوستا کوچه شاهد

موسیقی

مجیدناصری

42508127

آموزشگاه آزاد نمایشی پندار

خیابان بهار کوچه دلشاد(جنب مسجدقائم عج) پلاک 6

نمایش

نازنین مهاجرحسینی

42533076

آموزشگاه آزادتجسمی زروان

خیابان تختی روبری داروخانه آزادی کوچه

تجسمی

علیرضا یاراحمدی

42623210

آموزشگاه آزادتجسمی نگاره

خیابان فاطمی /بالاترازنیروی انتظامی پلاک 45

تجسمی

فاطمه زادسر

42535213

آموزشگاه آزاد موسیقی عارف

خیابان بهار کوچه (جنب پاساژ تاتی تاتی)

موسیقی

مهدی خاکباز

42534915

آموزشگاه آزادتجسمی کیارنگ

خیابان بهار ابتدای خیابان داور

تجسمی

نعمت مردانی اقدم

 

آموزشگاه تجسمی حوض نقاشی

 چهارراه حافظ - ابتدای حافظ شمالی - کوچه موسوی

تجسمی فاطمه خجسته 
42622281

 

امورهنری ، سینمایی وآموزشی معاونت اداره کل و اداره فرهنگ وارشاداسلامی بروجرد