مفاخر و مشاهیر بروجردحضرت حجت الاسلام حاج مولا اسدالله بروجردی «ره»

حضرت حجت الاسلام حاج مولا اسدالله بروجردی «ره»

حجه الاسلام حاج مولا اسدالله بروجردی

     "حاج مولى اسدالله مجتهد بروجردى" مشهور بحجه‏الاسلام که در اواخر حیات دعوى اعلمیت و تقدم بر عموم مجتهدین عصر میفرمود و باب علم را مفتوح میدانست و در فقاهت مشربى مکاشفانه داشت هنگام استدلال و احتجاج بدریاى متلاطم مواج شبیه میافتاد اشتهار علم وصیت فقاهت و انتشار بزرگ منشى او همه دیار شیعه را محیط بود .

 بعهد این عالم عظیم‏الشأن شهر بروجرد مرکز تحصیل علوم شرعیه و مجمع افاضل ایران گردید  . شیخ الطائفه استاد گ الکل مرتضى الانصارى" چندى در ایام تکمل بمدرس این بزرگوار حاضر شده است و در مجالس عامه زمان ریاست خویشتن اقوال از وى نقل میکرده و اجماعات منقوله از او را محصل میگرفته است.
علاوه بر جلالت شأن و عظمت مقدار این بزرگوار در ملک و ثروت و اموال مستقلات نیز از معاصرین ابناء سلسله کمتر با وى برابر بودند جماعتى در حق او بصدور خوارق عادات معتقدند.
عبادت و تقوا و ریاضیات شاقه مشروعه‏اش مشهور است از اولاد ذکورش بعضى بدرجه اجتهاد رسیدند از آنجمله اجازه مبسوطه که بخط خود براى سه فرزند دانشمندش 1- فخرالدین محمد 2- جمال‏الدین محمد 3- نورالدین محمد رحمه الله علیهم، از بطن صبیه
"محقق قمى"  صاحب قوانین رضى‏الله عنه بودند نوشته و باجتهاد هر سه تصریح نموده عینا در دارالخلافه زیارت شد.
نگارنده گوید: اولاد آن بزرگوار تاکنون در بروجرد و قم و تهران و نقاط دیگر در سلک روحانیت و به
"قوانینى" شهرت دارند.
ریحانه الادب ج 1 ص 314 گوید: حجه‏الاسلام حاج
" ملا اسدالله مجتهد بروجردى"  مشهور بحجه‏الاسلام فرزند حاج "عبدالله"از اکابر علماء امامیه تا آخر آنچه را که مآثر و آثار گفته و گوید وى در اواخر سال 1270 و یا اوائل سال 1271 وفات نموده و در آنجا مدفون گردید.