مفاخر و مشاهیر بروجردحضرت آیت الله العظمی بهاءالدین حجتی «ره»

حضرت آیت الله العظمی بهاءالدین حجتی «ره»

15 حضرت آیت الله " بهاءالدین حجتی " فرزند " محمدباقر" درسال 1265ه.ش درشهرستان بروجرد متولدشد وتحصیلات خودرادرآن شهر و سایرمراکزعلمی به اتمام رسانید . اوازفقهای مجرب بود . مع الوصف درقسمت فتوی و اجتهاد وارد نشد عمررابه گوشه نشینی وانزوا گذرانید و ازثروت دنیاچیزی اندوخته نکرد.دراین اواخر خسته و شکسته شده بود.در تاریخ بیست وسوم رمضان 1348ه.ش درسن 83سالگی دارفانی راوداع گفتودرآرامگاه نیای بزرگوارش حاج مولی اسدالله آرمید." مقبره وی خیابان جعفری میدان محمد حسن خان" ایشان مولف کتاب شرح کفایه الاصول است و از معدود کسانی است که از مرحوم حضرت آیت الله بروجردی اجازه اجتهاددریافت داشته است.استاد بزرگوار مرحوم مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه می فرمودند :مابه اتفاق بعضی از علمای قم در ایام تابستان و تعطیلی حوزه علمیه قم به منظور استفاده ازمحضر آیت الله بروجردی به آن شهرستان می رفتیم و این برنامه را تا چند سال ادامه دادیم در طی این مدت درهمه درسهای ایشان از جمله دردرس معالم که برای فرزند ارشد شان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید محمد حسن طباطبایی می گفتند و بسیار هم پرمغز وپرمحتوی بودشرکت می کردیم درمباحث اصولی بسیاراتفاق می افتاد که محتاج می شدیم از مبانی مرحوم حضرت آیت الله بروجردی مطلع شویم در این هنگام تنها راه مراجعه به خود ایشان بودکه طبعادرهمه اوقات میسر نمی شد روزی از ایشان پرسیدیم در میان شاگردان چه کسی دارای احاطه بیشتر به مبانی اصولی و آراء فقهی شما است ، ایشان مرحوم شیخ بهاء الدین حجتی را معرفی کردند .

       شهید مطهری فرمودند آقای حجتی در آن زمان مشغول تدوین حاشیه‌ای بر کتاب کفایه الاصول بود و آراء و نظرات آقای بروجردی را منعکس می‌کرد مرحوم مطهری از این حاشیه می پرسیدواظهارمی داشت اگر بتوانید آنرا پیدا کنیدچیزخوبی است چون ایشان کاملا مسلط بر مبانی مرحوم آیت الله بروجردی در اصول بود . ازنوشته های شاگردان آیت الله بروجردی نیز تاکنون چیزی جز همین حاشیه بدست نیامده است بنابراین در حال حاضر مبانی و انظار ایشان را در مباحث برائت اشتغال و استصحاب منحصرا درهمین کتاب می توان یافت.این کتاب پس ازتلاش و جستجوی فراوان با همت یکی از فرزندان با همت یکی از فرزندان مرحوم حجه الاسلام حاج شیخ علی محمد حجتی در اختیار قرار گرفته که توسط یکی از شاگردان آن مرحوم حجه الاسلام غلامرضا مولانا تصحیح و تنقیح و تحقیق شده است. از مولف بزرگوار (آیت الله بهاء الدین حجتی) نوشته هایی در فقه بدست آمده است که اکثرا تقریر درس آیت الله بروجردی در کتب مختلف فقه در ایام اقامت ایشان در بروجرد است