مفاخر و مشاهیر بروجردحضرت آیت الله ابوالقاسم خزعلی

آیت ا... " ابوالقاسم‌ خزعلی‌"

 خزعلی
آیة‌ ا... " ابوالقاسم‌ خزعلی‌"  در سال‌ 1304 هجری‌ شمسی‌ در بروجرد چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.
     آیة‌ الله "خزعلی"‌، در 6 یا 7 سالگی‌ به‌ مکتب‌ خانة‌ محلة‌ « سرسوزنی‌»  در بروجرد رفت ‌. با هجرت‌ به‌ مشهد به‌ دوران  دبستان‌ در آن شهر گذراند  . ‌ پس‌ از پایان‌ رساندن‌ کلاس‌ ششم‌ ابتدایی‌، به‌ دبیرستان‌ رفت ‌. در آن‌ زمان‌ در مدارس ‌، زبان‌ فرانسوی‌ تدریس‌ می‌شد ؛ وی‌ نیز به‌ فراگیری‌ زبان‌ فرانسه‌ مشغول‌ بود که‌ بعدها آن‌ را رها کرد.
     در سن‌ 17 سالگی‌ ـ هم‌ زمان‌ با سقوط‌ حکومت‌ رضاشاه‌ و اشغال‌ ایران‌ از سوی‌ متفقین‌ ـ به‌ کار نوشتن‌ دخل‌ و خرج‌ مغازه‌ای‌ و توزیع‌ جنس ها بین‌ کسبه‌ سرگرم‌ بود تا از این‌ راه‌ ، به‌ امرار معاش‌ خانواده‌ کمک‌ کند که‌ ناگهان ‌، بارقه‌های‌ اشتیاق‌ به‌ علوم‌ حوزوی‌ و تحصیل‌ حوزة‌ علمیة‌ مشهد دل‌ و جانش‌ را شعله‌ ور ساخت ‌؛ به‌ گونه‌ای‌ که‌ کار و کسب‌ را وانهاد  و به‌ تحصیل‌ علوم‌ دینی‌ روی‌ آورد . مقدمات‌ را در حوزه‌ مشهد فرا گرفت‌ و دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ راهی‌ قم‌ شد تا از محضر بزرگان‌ آن‌ شهر مقدس‌ نیز بهره‌ گیرد و برای‌ نخستین‌ بار در درس‌ خارج‌ فقه‌ آیة‌الله بروجردی‌ (ره‌) و خارج‌ اصول‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) حاضر شد که‌ این‌ مسأله‌ تا سال ها ادامه‌ داشت‌. همچنین‌ وی‌ در زمینة‌ فلسفه‌ و تفسیر نیز از استادان‌ بسیاری‌ در حوزه‌ علمیه‌ قم‌ بهره‌ برد.
فعالیتهای‌ سیاسی‌
    بخش‌ زیادی‌ از زندگی‌ آیة‌ ا... "خزعلی"‌ به‌ مبارزه‌ با رژیم‌ طاغوت‌ مصروف‌ شده‌ است‌.همچنین‌ وی‌ در هیجدهم‌ فروردین‌ ماه‌ 1343 به‌ دیدار امام‌ رفت‌. وی چندین بار دستگیر و زندان و تبعید شد . یکی از فرزندان ایشان نیز توسط ساواک شهید شد . 
حضرت‌ آیة‌ الله "خزعلی‌" پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نیز فعالیت های‌ گسترده‌ای‌ برای‌ پیشبرد انقلاب‌ انجام‌ داده‌ است‌. وی‌ در این‌ سال ها، همواره‌ یار صدیق‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) و رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، حضرت‌ آیة‌ الله "خامنه‌ای‌"بوده‌ و همواره‌ مردم‌ را به‌ پیروی‌ از ولایت‌ مطلقة‌ فقیه‌ و شناخت‌ هوشمندانة‌ توطئه‌های‌ دشمن‌ و نیز مبارزه‌ با خط‌ نفاق‌ تشویق‌ می‌کرده‌ است‌.
آیة‌ ا... "خزعلی" در طول‌ دوران‌ جنگ‌ تحمیلی‌ بارها در جبهه‌ها حضور یافت‌ و همواره‌ مایة‌ دلگرمی‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.
برخی‌ از مسوولیت های‌ ایشان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
ـ عضویت‌ در مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسی‌؛
ـ عضویت‌ در مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در سه‌ دوره‌ متوالی‌ به‌ نمایندگی‌ از مردم‌ استان‌ خراسان‌؛
ـ عضویت‌ در شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌.