مصطفی گودرزی

 مصطفی گودرزی
متولد 1339ـ بروجرد - دکترای هنرهای تجسمی، دانشگاه رن «RENNES»، فرانسه.
دکترای تاریخ هنر، دانشگاه پاریس I «PARIS»، پانتئون ـ سوربن، فرانسه. فوق‌لیسانس هنرهای تجسمی، دانشگاه رن، فرانسه.لیسانس نقاشی، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا.
زمینه‌های تخصصی هنر:
هنرهای تجسمی (نقاشی، گرافیک، مجسمه‌سازی، عکاسی، تصویرسازی)، تاریخ هنر.
دارای سوابق و فعالیت های : 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران. عضو پیوسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران . مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه‌هنری از سال 1375 الی خرداد 1383. سردبیر فصلنامه و ماهنامة «هنرهای تجسمی» از سال 1377 الی 1382.و ده ها شورا ، کمیته، و گروه هنری  وی همچنین رئیس گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر .نماینده تحصیلات تکمیلی گروه هنرهای تجسمی و مسئول کارشناسی‌ارشد . تصویرسازی / دانشکده هنرهای زیبا.عضو هیأت مؤسس و هیأت امناء «انجمن هنرهای تجسمی» ایران.مشاور علمی ــ هنری موزه هنرهای معاصر تهران، 78ـ77.معاون آموزشی دانشگاه سوره (77ـ1375) - عضو هیأت مؤسس و رئیس هیأت مدیره مؤسسة بین‌المللی هنرهای تجسمی دنیای معاصر. -مؤسس مجلة فرهنگی ـ هنری «سوره» به همراه دو تن از هنرمندان معاصر ایران ـ 1367
عضو چند کمیته و شورای تخصصی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و...) 
طراح چند نمایشگاه ملی و بین‌المللی هنرهای تجسمی، از جمله: نمایشگاه‌های ملّی و بین‌المللی طراحی معاصر ـ تهران.
طراح چندین کنفرانس تخصصی دربارة هنرهای تجسمی و معماری ـ تهران، 78ـ1376.
طراح و مدیر هنری چند نمایشگاه از جمله: انقلاب اسلامی در نقاشی معاصر ایران (موزه هنرهای معاصر تهران ـ 1378)، تصویری از آسمان (موزه هنرهای معاصر تهران ـ 1380
اهتمام در انتشار چند کتاب و مجموعه از جمله: -ده سال با نقاشان انقلاب اسلامی - تجدید میثاق (مجموعه مقالات) -  مجموعه آثار هنرمندان معاصر  و... نگارش تعدادی مقاله دربارة هنرهای تجسمی در نشریات مختلف تهران. تألیف و ترجمة کتاب «چند کلمه دربارة نقاشی معاصر ایران » و « مکاتب نقاشی» و «هنر معاصر» (در حال آماده‌سازی» 
برپایی10 نمایشگاه انفرادی و شرکت در 90 نمایشگاه جمعی، در داخل و خارج از کشور:
تهران، موزه هنرهای معاصر 
رتبه های احراز شده :   
دریافت دیپلم افتخار از نمایشگاه بین‌المللی گرافیک / مسکو ـ 1987.
دریافت جایزه ویژه از اولین نمایشگاه سالانه گرافیک ـ تهران.
دریافت لوح زرین، دیپلم افتخار و مدال یادبود از مجتمع هنر و ادبیات / تهران، 1367.
دریافت جایزه، لوح یادبود و دیپلم افتخار از دومین بی‌ینال نقاشی / تهران ـ 1372.
و چند جایزه دیگر…