مفاخر و مشاهیر بروجردحضرت آیت الله العظمی شیخ علی محمد بروجردی نجفی«ره»

حضرت آیت الله العظمی شیخ علی محمد بروجردی نجفی«ره»

4   

آن حضرت  متولد 1215 ه.ق است که در کودکی والدین خود را از دست داد و تحت سرپرستی خواهر خود مقدمات را نزد ملا فیض در بروجرد فرا گرفت .  در سن چهارده سالگی راهی نجف اشرف شدند . از مهمترین اساتید ایشان در فقه و اصول می توان از : آیت الله "شیخ محمد حسین نائینی" ، آیت الله" شیخ ضیاء الدین عراقی" و آیت الله" شیخ محمد حسین اصفهانی" معروف به( کمپانی )و حاج "میرزا علی قاضی طباطبایی" نام برد .

     اقامت ایشان در نجف نزدیک به 25 سال به طول انجامید سپس با نظر آیت الله اصفهانی به منظور سر و سامان دادن به حوزه علمیه این شهر راهی سامرا شدند . ایشان سالها در نجف اشرف زیستن گرفت ودر آنجا به درجه اجتهاد دست یازید و در بازگشت از جانب آیت الله بروجردی به سرپرستی طلاب علوم دینی معین گشت . «رساله علمیه »  ، « رساله انیس المقلدین» ، « توضیح المسائل » ، « مناسک حج» و« حاشیه بر توضیح المسائل آیت الله بروجردی » ایشان به چاپ رسیده است و نیز «رساله خمس » که به ضمیمه به چاپ رسیده است . ایشان در روز سه شنبه 15 محرم 1295 ق برابر با 8 بهمن 1352 شمسی به دنبال خونریزی معده دعوت حق را لبیک گفت و به سوی رفیق اعلی شتافت .