مفاخر و مشاهیر بروجردمیرزا محمد باقر صامت بروجردی

میرزا محمد باقر صامت بروجردی

11 " میرزا محمد باقر صامت بروجردی" در سال 1360 ه. ق در شهرستان بروجرد دیده به جهان گشود . وی از شاعران اهل بیت عصمت و طهارت علیه اسلام بود .  دقت در اشعار مرحوم صامت نشان می دهد که نامبرده از مقدمات ادب بهره ی وافر داشته است . وی در اشعارش قصیده ، غزل ، مثنوی ، ترجیح بند ، رباعی و معانی گوناگونی چون رثا ،  تغزل و مدیحه آورده است . اثر ماندگار او عبارتست از « ریاض الشهاده »  است .

    ایشان در روز پنجشنبه 16 محرم 1331 ه . ق دیده از جهان فرو بست و در محل صوفیان بروجرد پارک صامتیه مدفون می باشد .