مفاخر و مشاهیر بروجرددکتر احمد سمیعی ( ا.شنوا)

دکتر احمد سمیعی ( ا.شنوا)

     19 دکتر "احمد سمیعی" در مهرماه 1309 در شهرستان بروجرد متولد شد . تحصیلات ابتدایی را در بروجرد و دوران متوسطه را در دارالفنون تهران به پایان برد. سپس از دانشکده ادبیات فارغ­التحصیل شد و فعالیت روزنامه نگاری را با همکاری در هفته­نامه "پولاد" در فاصله سال­های 1324 تا 1326 آغاز کرد.

     در سال 1325 همراه با چند تن از دوستانش اقدام به انتشار روزنامه­ای با عنوان « ایوان مداین»  کرد . در سال 1329 سردبیر ماه ­نامه « ترقی ایران » بود که با واقعه 28 مرداد 1332 تعطیل شد. در سال 1338 سردبیری مجله « حساب»  را به عهده داشت که این مجله هم در سال 1341 تعطیل شد  . در همین سال مجموعه « مقالات سیاسی »  از وی منتشر شد  . از 1345 تا 1351 در « رادیو ایران»  سردبیری چند برنامه رادیوئی را بر عهده داشت. در سال 1347 کتاب  « صد مقاله انتقادی»  را منتشر کرد.

    در سال 1365 کتاب « سی و هفت »   سال را نوشت که که شرح مختصری از وقایع دوران سی و هفت ساله سلطنت محمدرضا شاه پهلوی است که از همان ابتدای انتشار بصورت مرجع قابل اتکایی در مورد تاریخ معاصر ایران درآمده و ارجاع‌های متعدد به آن در پژوهش‌های تاریخ معاصر گواه این امر است. در سال 1369 کتاب « برکشیده به ناسزا »  و همچنین کتاب  « آئینه دق»  از وی به چاپ رسید. کتاب « آئینه دق » مجموعه مقالات ایشان در مسائل اجتماعی است.

    در سال 1371 کتاب « طلوع و غروب دولت موقت»  و در سال 1372 کتاب « معماران تمدن بزرگ» را به رشته­ تحریر در آوردند. « احمد سمیعی»  در سال 1374 خاطرات سیاسی « مورخ الدوله سپهر»  را پس از سال­ها حشر و نشری که با او داشت نگاشت. در سال 1383 داستان « حسنک وزیر »  و در سال 1384 با همکاری دکتر" مهدی هروی"  کتابی با عنوان « 22 نخست وزیر در سی و هفت سال»  را منتشر کرد که حاوی مطالبی تازه­یاب در مورد وقایع دوران پهلوی دوم وآغاز انقلاب اسلامی در ایران است.

    اکثر آثار نام برده چاپ های متعدد داشته و بعضی هم نایاب می­باشد . چند اثر دیگر نیز از وی در دست چاپ است که یکی از آن ها « شرح خاطرات سرتیب محمد علی صفاری»  است. ایشان همچنین در مجلات « سخن» ، « آینده» ، « راهنمای کتاب کلک» ، « آدینه ماهنامه سیاسی و اقتصادی » ، « یاد» ، « دنیای سخن» ، « دو دنیا» ، « هنر موسیقی» ، ماهنامه و فصل­نامه « گل گشت کتیبه»  و « حافظ»  مقالات متعددی نوشته اند.   http://ahmadshenava.hpage.com/