روزنامه پیغام بروجرد :                 خیابان بهار  تلفن:42628622

هفته نامه سفیر قلم :خیابان بهار , پاساژ الماس   تلفن : 42615353

هفته نامه فرهنگ بروجرد : خیابان فاطمی نبش بلوار اوستا 42504546

هفته نامه آفتاب شهر:   خیابان تختی , کوچه لادن , مجتمع مهران , طبقه دوم  تلفن : 42513595

دو هفته نامه نسیم بروجرد : شهرک مخابرات گل آذین 3 پلاک 15  تلفن : 42507800

هفته نامه تابش بروجرد : 45 متری بسیج کوچه سروش 2 پلاک 184

فصل نامه پیام راستان : اندیشه فاز 3 سرو 6 , پلاک 110  تلفن : 42601438

دو هفته نامه شهر ایما : خیابان تختی , شهرک امام  تلفن : 42502852

چاپ خانه ها ----------------------------------------------------------------------------------------------

چاپ خانه یاقوت سبز : بلوار امام (ره) , روبه روی ترمینال   تلفن : 42463322

چاپ خانه صفا : خیابن جعفری , پلاک 29  تلفن : 42608408

چاپ خانه  علمی :   خیابان صفا پلاک 320  تلفن: 42623159

چاپ خانه :آزادی : خیابان آزادی , پلاک 43  تلفن: 42604370

چاپ خانه رسالت :   خیابان سعدی  تلفن: 42607006

چاپ خانه کتیبه :   خیابان بهار , ابتدای خ شهید باهنر  تلفن:42626669

چاپ خانه انصار :   خیابان حافظ شمالی  پلاک 75  تلفن: 42607000

چاپ خانه زاگرس :   اشترینان , بلوار امام (ره) , تعاونی روستایی   تلفن: 42552584

چاپ خانه : علمی :   45 متری بسیج تلفن: 42464159

انتشارات----------------------------------------------------------------------------------------------------

انتشارات دانشگاه :  مجتمع دانشگاهی امام خمینی (ره)   تلفن :7 - 42518000

انتشارات انیشه پارسا: خیابان مقدسی جنوبی , نبش ولی پور  تلفن : 09167050892  

انتشارات گنجینه مهر : خیابان بحر العلوم , کوچه معتمدی , کوچه ستایش , پلاک 114/2   تلفن : 09166623584

انتشارات آذرگشسب:    تلفن : 09190844453