امور مطبوعات و تبلیغاتراهنمای صدور مجوز در حوزه چاپ و نشر

پروانه چاپخانه و لیتوگرافی

 

پروانه چاپخانه و لیتوگرافی

شرایط لازم :

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

-         عدم اشتهار به فساد اخلاقی

-         دارا بودن سابقه کار در امور فنی چاپ (حداقل 10 سال با استناد به سوابق بیمه ای )

-         داشتن کارت پایان خدمت

-         داشتن صلاحیت و تحصیلات لازم در رشته های دانشگاهی امور چاپی

-         عدم سوءپیشینه کیفری

-         عدم سابقه در عضویت تشکیلات فراماسونری ، سازمانها وکروههای غیر قانونی

مدارک لازم :

-         درخواست کتبی

-         ارائه سوابق فنی و بیمه ای

-         تکمیل فرم استعلام حراست

 

-         اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-         اجاره نامه یا سند مالکیت مکان

-         تایید استحکام بناءو ایمنی مکان توسط اداره کار

-         تایید تجاری بودن مکان توسط شهرداری

-         تایید موارد بهداشتی توسط شبکه بهداشت

-         تایید  صلاحیت فردی و مکانی  توسط پلیس نظارت بر اماکن

-         تصویر تمام صفحات شناسنامه     2  سری

-         تصویر آخرین مدرک تحصیلی        2   برگ

-         تصویر کارت ملی       2 برگ

-         تصویر کارت پایان خدمت      2   برگ

گردش کار :

-         ارسال فرم استعلام حراست  جهت تایید

-         تشکیل و ارسال پرونده در اداره شهرستان

-         بررسی در اداره کل

-         صدور مجوز

کلیه کسانی که پروانه فعایت را از ارشاد دریافت می نمایند میبایست جهت اخذ پروانه فعالیت به مجمع امور صنفی مراجعه و پروانه کسب نیز دریافت نمایند

پروانه چاپ دیجیتال بنر

 

پروانه چاپ دیجیتال (فلکس بنر )

شرایط لازم :

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

-         عدم اشتهار به فساد اخلاقی

-         دارا بودن سابقه کار در امور فنی چاپ (حداقل 5 سال با استناد به سوابق بیمه ای )

-         داشتن کارت پایان خدمت

-         داشتن صلاحیت و تحصیلات لازم در رشته های دانشگاهی امور چاپی

-         عدم سوءپیشینه کیفری

-         عدم سابقه در عضویت تشکیلات فراماسونری ، سازمانها وکروههای غیر قانونی

مدارک لازم :

-         درخواست کتبی

-         ارائه سوابق فنی و بیمه ای

-         تکمیل فرم استعلام حراست

 

-         اصل گواهی عدم سوءپیشینه

-         اجاره نامه یا سند مالکیت مکان

-         تایید استحکام بناءو ایمنی مکان توسط اداره کار

-         تایید تجاری بودن مکان توسط شهرداری

-         تایید موارد بهداشتی توسط شبکه بهداشت

-         تایید  صلاحیت فردی و مکانی  توسط پلیس نظارت بر اماکن

-         تصویر تمام صفحات شناسنامه     2  سری

-         تصویر آخرین مدرک تحصیلی        2   برگ

-         تصویر کارت ملی       2 برگ

-         تصویر کارت پایان خدمت      2   برگ

گردش کار :

-         ارسال فرم استعلام حراست  جهت تایید

-         تشکیل و ارسال پرونده در اداره شهرستان

-         بررسی در اداره کل

-         صدور مجوز

کلیه کسانی که پروانه فعایت را از ارشاد دریافت می نمایند میبایست جهت اخذ پروانه فعالیت به مجمع امور صنفی مراجعه و پروانه کسب نیز دریافت نمایند

صدور مجوز نشریه

صدور  مجوز نشریه

شرایط لازم:

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         داشتن اهلیت قانونی

-         داشتن حداقل  25 سال سن

-         داشتن مدرک تحصیلی لیسانس یا پایان سطح در علوم حوزوی

-         داشتن کارت پایان خدمت

-         عدم سوء پیشینه کیفری

-         دارا بودن سوابق و آثار و مقالات مطبوعاتی

مدارک لازم :

-         ارائه درخواست کتبی و معرفی مدیر مسئول

-         تکمیل فرم استعلام حراست

-         عکس 3*4 جدید 6 قطعه

-         تکمیل سایر فرمهای مربوطه

-         تصویر تمام صفحات شناسنامه   2 سری

-         اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

-         تصویر آخرین مدرک تحصیلی       ( حداقل لیسانس )  بهمراه اصل آن      2 برگ

-          تصویر کارت پایان خدمت

-         تصویر کارت ملی

-         نمونه آثار و مقالات منتشره  مدیر مسئول

گردش کار :

-         تشکیل پرونده در اداره شهرستان

-         ارسال پرونده به اداره کل ارشاد

-         پس از بررسی و تایید ارسال پرونده به وزارتخانه

-         بررسی در کمیسیون مطبوعات  ( با رعایت نوبت سایر متقاضیان کشور )

صدور پروانه موسسه انتشاراتی

صدور پروانه  موسسه فرهنگی انتشاراتی

شرایط لازم :

-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-         محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

-         عدم اشتهار به فساد اخلاقی

-         عدم سوءپیشینه کیفری

-         عدم سابقه در عضویت تشکیلات فراماسونری ، سازمانها وکروههای غیر قانونی

-         داشتن کارت پایان خدمت

-         متاهل بودن

-         داشتن صلاحیت و تحصیلات لازم

-         معرفی مکان جهت دفتر انتشارات

مدارک لازم :

-         ارائه درخواست کتبی

-         ارائه اساسنامه جهت متقاضیان حقوقی

-         تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه     2   سری

-         گواهی عدم سوءپیشینه

-         6 قطعه عکس 3*4

-         تصویر کارت ملی   2     سری

-          تصویر مدرک تحصیلی  برابر اصل شده      2  سری

-         تصویر کارت پایان خدمت    2  برگ

گردش کار

-         تکمیل فرم استعلام حراست

-         تکمیل سایر فرمها بعد از تایید حراست

-         تکمیل و ارسال پروند توسط اداره شهرستان

-         بررسی در اداره کل

-         ارسال پرونده به وزارتخانه

-         صدور پروانه موقت نشر

 

کلیه افرادی که موفق به دریافت پروانه فعالیت گردند میبایست ضمن فعالیت  مناسب حداقل در هر سال  3  عنوان کتاب منتشر نماید .

 

صدور مجوز فروش نشریات

صدور مجوز فروش نشریات (دکه مطبوعاتی)

شرایط لازم :

-تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 - اهلیت قانونی

- برخورداری از سواد خواندن و نوشتن

- داشتن قرارداد  جدید با شهرداری و نداشتن بدهی به شهرداری

- نداشتن سوء پیشینه کیفری

مدارک لازم:

-         درخواست کتبی

-         اصل و تصویر قرارداد با شهرداری مربوط به سال جدید

-         4 قطعه عکس 3*4

-         گواهی عدم اعتیاد

-         تصویر کارت پایان خدمت

-         گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

-         تاییدیه اماکن

-         تصویر مدرک تحصیلی                              2 برگ

-         تصویر کامل شناسنامه                      2 برگ

-         تصویر کارت ملی                             2 برگ

گردش کار:

-        تکمیل پرونده در شهرستان

-        ارسال پرونده به اداره کل

-        بررسی و صدور مجوز یکساله توسط اداره کل

 

 

صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغات

صدور مجوز کانون آگهی و تبلیغات

شرایط لازم :

-          تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-          اهلیت قانونی

-          نداشتن سوء شهرت و سابقه موثر کیفری

-          دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی ،تبلیغات  و یا علوم اجتماعی (در صورت داشتن لیسانس غیر مرتبط یا دیپلم داشتن 5 سال سابقه کار موثر در امر تبلیغات با ارائه مدارک مستند برای صاحب امتیاز الزامی است )

-          عدم اشتغال دولتی یا اشتغال در شهرداریها برای مدیر مسئول

 

مدارک لازم :

-        درخواست کتبی با امضاء صاحب امتیاز و معرفی مدیر مسئول ( در صورتی که دو نفر باشند امضاء هر دو لازم است )

-        تکمیل فرمهای درخواست

-        عکس 3*4 مدیر مسئول و صاحب امتیاز 4 قطعه

-          اصل و تصویر مدرک تحصیلی              2 برگ

-        تصویر کارت ملی                                     2 برگ

-        تصویر تمامی صفحات شناسنامه                                         2 سری

-         اصل و تصویر کارت پایان خدمت             2   برگ

-        گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

-        تاییدیه صلاحیت فردی و ترافیکی اماکن نیرو ی  انتظامی

-        ارایه اساسنامه در مورد شخصیتهای حقوقی

 

گردش کار :

-          تشکیل پرونده در اداره شهرستان  و ارسال به اداره کل

-          بررسی در جلسه کمیته کارشناسی تبلیغات استان

-          صدور  مجوز یکساله در صورت احراز شرایط

-          متقاضیانی که برای آنها مجوز صادر می گردد می بایست با مراجعه به مجمع امور صنفی پروانه کسب نیز دریافت نمایند

صدور مجوز نمایندگی فروش و توزیع نشریات

صدور مجوز نمایندگی  فروش و توزیع نشریات
شرایط لازم :
-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 - اهلیت قانونی
- داشتن دیپلم
- داشتن دفتر کار
- نداشتن سوء پیشینه کیفری
- داشتن کارت پایان خدمت
- معرفی نامه رسمی از یک از نشریات سراسری
مدارک لازم:
- درخواست کتبی
- ارائه معرفی نامه از نشریه مربوطه
- اصل و تصویر  اجاره نامه یا سند دفتر کار
- 4 قطعه عکس 3*4
- تصویر کارت پایان خدمت
- گواهی عدم اعتیاد
- گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تاییدیه اماکن
- تصویر مدرک تحصیلی                              2 برگ
- تصویر کامل شناسنامه                      2 برگ
- تصویر کارت ملی                             2 برگ
گردش کار:
- تکمیل پرونده در شهرستان
- ارسال پرونده به اداره کل
- بررسی و صدور مجوز یکساله توسط اداره کل