اخبار

بازدید ریاست اداره از واحد های زیر مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد

بازدید ریاست اداره از واحد های زیر مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد
به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی چند واحد زیر مجموعه اداره مورد بازرسی قرار گرفتند.

  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد، فرزاد درخشان رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بروجرد بصورت سر زده از آموزشگاه موسیقی ماهور بازدید نمود. در این بازدید  روند آموزش و نحوه رعایت پروتکلهای بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه آموزشگاه فوق بنحو مطلوب در این زمینه اقدام می نماید که از مدیریت آموزشگاه جناب آقای ناصری بخاطر رعایت پروتکلها و کیفیت آموزش تشکر گردید .

  همچنین واحد چاپخانه عریض( یگانه) نیز بصورت سرزده مورد بازدید قرار گرفت و موارد عدم چاپ آگهی ترحیم و رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و مورد تخلفی مشاهده نگردید.
۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳