اخبار

بازدید از چاپخانه یاقوت سبز بروجرد بزرگترین چاپخانه غرب و جنوب کشور

بازدید از چاپخانه یاقوت سبز بروجرد بزرگترین چاپخانه غرب و جنوب کشور
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از چاپخانه یاقوت سبز بازدید نمودند.

  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد، روز یکشنبه ۲۹ تیر ۹۹  آقایان نیازی معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ، درخشان ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ، گودرزی مهر و ارجمندی کارشناس مسئولان امور چاپ اداره کل و اداره شهرستان بروجرد ضمن بازدید از چاپخانه یاقوت سبز بروجرد از نزدیک در جریان روند فعالیت و تولید چاپخانه قرار گرفته و از سالن جدید چاپخانه فوق نیز بازدید بعمل آوردند .

  در جریان این بازدید با توجه با شرایط کرونا و تاثیر آن بر روند کاری و خسارات ناشی از این امر به چاپخانه فوق آقای نیازی طی صحبت با آقای کریم پور مدیریت چاپخانه جهت پیگیری در خصوص امکان جذب اعتبار و تسهیلات خسارت کرونا از وزارت متبوع قول مساعدت دادند .

۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۲۲