اخبار

تقدیر از استاد احمد ترک زبان پیشکسوت روزنامه نگاری بروجرد

تقدیر از استاد احمد ترک زبان پیشکسوت روزنامه نگاری بروجرد
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از زحمات چندین ساله آقای ترک زبان پیشکسوت روزنامه نگاری تقدیر نمود.

  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد ، روز پنجشنبه 2 مرداد 99 آقای درخشان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد از یک عمر فعالیت فرهنگی و روزنامه نگاری آقای احمد ترک زبان مدیر مسئول هفته نامه پیغام بروجرد، با اهدای لوح و هدایایی در دفتر این نشریه تقدیر نمود.

  هفته نامه پیغام بروجرد از سال 1379 تاکنون فعال می باشد و حوادث و رویداد های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... شهرستان بروجرد را منعکس می نماید.

  لازم به ذکر است که هفته گذشته آقای ترک زبان آرشیو 19 ساله این هفته نامه را جهت استفاده پژوهشگران به مرکز اسناد و شناسایی مفاخر این اداره اهدا نمود.

۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱